Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk De Kern BV – HAULERWIJK

Welkom bij Huisartspraktijk De Kern!

Huisartsenpraktijk De Kern BV
Hoofdweg-Boven 5 8433 LA HAULERWIJK

Klachtenregeling

Hebt u een klacht? Wij horen het graag!

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening of een suggestie voor een betere dienstverlening hebt, horen wij dit natuurlijk graag. Want pas als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen we met elkaar zoeken naar een oplossing. Wij nodigen u uit om uw klacht in een persoonlijk gesprek te bespreken met de praktijkhouder of praktijkmanager. U kunt uw klacht ook op papier zetten en mailen naar de praktijkmanager: info@huisartsenpraktijkdekern.nl.

Vind u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.