Huisartsenpraktijk De Kern BV – HAULERWIJK

Welkom bij Huisartspraktijk De Kern!

Huisartsenpraktijk De Kern BV
Hoofdweg-Boven 5 8433 LA HAULERWIJK

Bezoek ook onze Facebookpagina

Op onze facebookpagina vindt u de laatste informatie over de praktijk https://www.facebook.com/huisartsenpraktijkdekernhaulerwijk

Overdag te bereiken

Telefoon algemeen: 0516-421428
Fax: 0516-423278
Receptenlijn: 0516-421428 optie 2

MijnGezondheid.net

Wij werken op nu met een ander Huisarts Informatie Systeem. Daaraan is een ander portaal gekoppeld: MijnGezondheid.net. Vanaf 17 november kunt u zich hier aanmelden en kunt u online toegang krijgen tot uw nieuwe patiëntomgeving. https://home.mijngezondheid.net/

Nieuws

Jongeren vinden lachgas in het verkeer gevaarlijk, maar rijden toch

Publicatiedatum: 03-11-2022

De meeste jongeren vinden lachgasgebruik in het verkeer gevaarlijk. Toch zijn er jongeren die met lachgas deelnemen aan het verkeer. Dit komt door zelfoverschatting en een verkeerde inschatting van de risico’s. Ook vinden jongeren het vervelend om als passagier de bestuurder aan te spreken op lachgasgebruik in de auto. Dit blijkt ...

Lees verder over 'Jongeren vinden lachgas in het verkeer gevaarlijk, maar rijden toch' op Nationale Zorggids

Ouderen niet de oorzaak van drukte op spoedeisende hulp

Publicatiedatum: 03-11-2022

Vaak wordt gedacht dat het vooral de ouderen zijn die zorgen voor de grote toename van de drukte op de spoedeisende eerste hulp (SEH’s) van de laatste jaren. Het aantal ouderen (70+) dat de SEH bezoekt is de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar die stijging is niet groot genoeg om de ...

Lees verder over 'Ouderen niet de oorzaak van drukte op spoedeisende hulp' op Nivel

Herhaalprik corona in oktober voor mensen met kwetsbare gezondheid

Publicatiedatum: 26-09-2022

In de komende maanden zal het coronavirus mogelijk weer toenemen met meer besmettingen en meer mensen die ziek worden. Om mensen te beschermen is afgelopen maandag gestart met een nieuwe vaccinatieronde. De eerste twee groepen die uitnodigingen ontvangen voor de herhaalprik zijn zorgverleners en mensen met een kwetsbare gezondheid, onder wie ...

Lees verder over 'Herhaalprik corona in oktober voor mensen met kwetsbare gezondheid' op Nationale Zorggids

Nieuw gezicht: Margje!

Publicatiedatum: 12-08-2022

Per 1 september ziet u een nieuw gezicht bij ons in de praktijk: Margje gaat als doktersassistente/verpleegkundige bij ons aan de slag. Welkom Margje!

Lees verder over 'Nieuw gezicht: Margje!'

Patiënttevredenheidsonderzoek

Publicatiedatum: 12-08-2022

Feeddex voert in samenwerking met HuisartsPlus de komende tijd een patiënttevredenheidsonderzoek uit onder onze patiënten. Als uw e-mailadres bekend is bij onze praktijk, ontvangt u één dezer dagen een uitnodiging voor het patiënttevredenheidsonderzoek. Wij wijzen u erop dat de Feeddex uiterst zorgvuldig met uw e-mailadres omgaat en dat Feeddex uw mailadres ...

Lees verder over 'Patiënttevredenheidsonderzoek'

Nieuwe naamgeving certificering: LRQA

Publicatiedatum: 03-03-2022

Onze praktijk is ISO 9001 gecertificeerd bij Lloyd’s. De tak van Lloyd’s waaronder onze certificering valt heeft echter een naamswijziging ondergaan. Ze heten nu LRQA en we zijn nu dus LRQA gecertifieerd.

Lees verder over 'Nieuwe naamgeving certificering: LRQA'

Praktijk gesloten op woensdag 9 november!

Publicatiedatum: 03-03-2022

Belangrijk nieuws! Nieuw computersysteem in de praktijk: praktijk woensdag 9 november dicht! Vanaf donderdag 10 november werken wij met een nieuw Huisarts Informatie Systeem (HIS). Dat heeft een aantal consequenties. Eén daarvan is dat de praktijk op woensdag 9 november de hele dag gesloten is! Op deze dag worden alle ...

Lees verder over 'Praktijk gesloten op woensdag 9 november!'

Mijn Hulpmiddelenwinkel

Publicatiedatum: 20-04-2021

Voor de levering van hulpmiddelen gaan in 2021 in samenwerking met MijnHulpmiddelenWinkel. Vanaf 2021 leveren wij onze hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) voortaan via MijnHulpmiddelenWinkel. Zilveren Kruis/De Friesland en ook VGZ hadden bepaald dat apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken geen hulpmiddelen meer mochten leveren. Als apotheekhoudende huisartsenpraktijk vinden wij het echter ...

Lees verder over 'Mijn Hulpmiddelenwinkel'

Digitale inzage in uw dossier

Publicatiedatum: 20-04-2021

Per 1 juli 2020 isde Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) in werking getreden en hebt u het recht op digitale inzage in uw medisch dossier. Intussen hebt u ook online via het Patiëntenportaal toegang tot uw medisch dossier. Het is de bedoeling dat u zo ook ...

Lees verder over 'Digitale inzage in uw dossier'

Cameratoezicht wachtkamer

Publicatiedatum: 20-04-2021

Onlangs hebben we de wachtkamer uitgerust met een camera. Deze camera wordt uitsluitend gebruikt voor monitoring. Dat wil zeggen: er kan alleen live worden gekeken, beelden kunnen niet worden opgeslagen. Alleen de assistente vooraan bij de balie kan de beelden van de camera inzien. Wij hebben deze monitoring voornamelijk om ...

Lees verder over 'Cameratoezicht wachtkamer'

Brievenbus

Publicatiedatum: 20-04-2021

Vooraan bij de ingang van de praktijk is een extra brievenbus geplaatst. Etiketten en andere aanvragen voor herhaalmedicatie kunt u in de bovenste brievenbus doen. De onderste brievenbus is bedoeld voor post en kranten. Zo voorkomen we dat er etiketten tussen de poststukken en kranten komen en zoekraken of ...

Lees verder over 'Brievenbus'

Telefonische bereikbaarheid

Publicatiedatum: 20-04-2021

De praktijk is gedurende de hele dag telefonisch bereikbaar. Voor een efficiënte planning is het wel van belang dat u zich zoveel mogelijk houdt aan de onderstaande tijden: Afspraken maken kan van 8.00 tot 10.00 en van 14.30 tot 16.00 uur bij de doktersassistente Voor uitslagen kunt u van ...

Lees verder over 'Telefonische bereikbaarheid'